Sandåkerprojektet

Sandåkerprojektet
Naturbild från Sandåker

fredag 9 september 2016


Sandåker-släkten.

Anfader för denna släkt är Olof Persson född omkring 1685 i Bitterna (Österbitterna) Han kom till Sandåker i Västerbitterna i början av 1700-talet. En ättling till honom, Alexander Gustafsson, forskade om denna familj och gav ut två böcker, en 1943 den andra 1952. År 1997 och 1998 registrerade jag in böckernas uppgifter i dator. Det var ca 2800 personer. I början av 2010 digitaliserade jag böckerna. Under tiden 1999 till 2009 gjorde jag efterforskningar i släkten så i augusti 2010 hade jag omkring 7000 personer registrerade. Efter det har jag nästan dagligen gjort efterforskningar och idag består familjen av 21516. Utan ingifta är det 13549. I registret finns i dag över 8400 levande.
Det senaste halvåret har jag sysslat med andra projekt men jag räknar med att under kommande vinterhalvår fortsätta att komplettera och få in rättelser.

DVD består av:
Böckerna i digitalt format.
Ättlingar utan flyttningar i PDF-format.
Ättlingar med flyttningar i PDF-format.

GEDCOM-file för import till program för släktforskning. I programmet “MinSläkt” finns länkar till böckerna..
Förteckning över nu levande sorterat på land/län/plats.

Installationsprogram för “MinSläkt” är en olicencierad version. Licens beställs hos www.dannbergsdata.se. Licensavgift är en engångskostnad och priset idag är 450 kronor.

Information kommer att emellanåt läggas ut på http://helgesv.blogspot.se/
Se även http://levapalandet.se/vgnslaktforskare/

Larv 2016-09-09
VGN Släktforskare

Helge Svantesson
Larv Faleberg 3
534 62  LARV

Tfn 0512-92492

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar